Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de EU een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik persoonsgegevens van u verwerk.
Deze persoonsgegevens heb ik nodig om u te identificeren en om contact met u te onderhouden. Deze gegevens omvatten: naam en adresgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
Medische gegevens verwerk ik alleen als het in het belang is van uw behandeling.
Ik zal nooit gegevens delen met derden (bijv. huisarts of andere zorgverleners), anders dan na schriftelijke toestemming van u.
Voor het opmaken van een factuur, gebruik ik de NAW-gegevens. De financiële administratie heb ik in eigen beheer.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.
U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen.